Kinh – Sutra

  • Diệu Pháp Lien Hoa Kinh phần phim 3D-Saddharma Pundarika Sutra
  • Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni
  • ĐỒNG TỬ PHÁP NGUYỆN (1)
  • ĐỒNG TỬ PHÁP NGUYỆN (2)
  • Jade Buddha Phật Ngọc Hòa Bình 2011 Tu Viện An Lạc (18) — Thuyết Pháp
  • NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ – Tập 1/30
  • Les commentaires sont fermés.