Année 2012

Chương trình sinh hoạt : 13h30 -> 17h

 13g30 : lễ Phật – cérémonie gđpt, méditation
14g00 : Phật Pháp (Thầy QViên – Chú Long – Anh Vincent) – enseignt
15g00 : giãi lao – pause
15g10 : chuyên môn (sous groupe : sécurité, débat, thuyết trình …)
16g00 : bản sinh họat GĐPT, tự trị – auto gestion
16g30 : sinh họat tập thể (tai chi – trò chơi) – jeux en groupe
17g00 : kết giây

—————————————————————————————————

* Tháng 01/2012 :

– Chủ nhật 08 / dim. 08 : Chuẩn bị tết (múa lân, múa …)
– Chủ nhật 22 / dim. 22 : đêm giao thừa
– Thứ Hai 23 / Lundi 23 : ngày mùng 1 tết
– Chủ nhật 29 / dim. 29 : tết salle Vénissieux 

* Tháng 02/2012 :

– Chủ nhật 05 / dim. 05: rằm tháng 1
– Chủ nhật 12 / dim. 12: hội cao niên
* Tháng 03/2012 :
– Chủ nhật 11 / dim. 11: Sinh Hoạt (13h15) 
– Chủ nhật 25 / dim. 25: Sinh Hoạt (13h15) 
* Tháng 04/2012 :
– 07-08-09: Trại/Camp à Chùa/Pagode Khánh Anh – Bagneux – Paris
– 28-29/04: Sortie Phật Đản Chùa/Pagode Phật Quang – Valence
* Tháng 05/2012 :
– Chủ nhật 13 / dim. 13: Phật Đản Vésak Chùa Thiện Minh 
– Chủ nhật 27 / dim. 27: Sinh Hoạt (13h15) 
* Tháng 06/2012 :
– Chủ nhật 10 / dim. 10: Sinh Hoạt (13h15)
– Chủ nhật 24 / dim. 24: Sinh Hoạt (13h15)
* Tháng 07/2012 :
– Chủ nhật 08 / dim. 08: Cơm Xã Hội Repas amical
– Chủ nhật 15 / dim. 15: Sortie  Vallée bleue
– 26/07 – 05/08: Séminaire Angleterre
* Tháng 08/2012 :
– Chủ nhật 26 / dim. 26: Sinh Hoạt (13h15) 
* Tháng 09/2012 :
– Chủ nhật 02 / dim. 02: Vu Lan – Ulumbana sutra
– Chủ nhật 16 / dim. 16: Trung Thu  – Fête des enfants
– Chủ nhật 30 / dim. 30: Sinh Hoạt (13h15) 
* Tháng 10/2012 :
– Chủ nhật 14 / dim. 14: Sinh Hoạt (13h15) 
– Chủ nhật 28 / dim. 28: Sinh Hoạt (13h15) 
* Tháng 11/2012 :
– Chủ nhật 04 / dim. 04: Chu Niên/Anniversaire lần thứ 19
– Chủ nhật 18 / dim. 18: Sinh Hoạt (13h15) 
* Tháng 12/2012 :
– Chủ nhật 02 / dim. 02:  Sinh Hoạt (13h15)- Chủ nhật 16 / dim. 16:  Tất Niên + Sinh Hoạt

Les commentaires sont fermés.