LỜI KHẤN NGUYỆN

LỜI KHẤN NGUYỆN

Thượng Tọa Thích Minh Nhật (Bài này nhận được do sự chuyền tay nhau)

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện
Xin cho con mãi mãi
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mông mênh
Dâng lên mười phương Phật
Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu không cùng
Trải thế giới Tam Thiên
Đến chúng sinh vô tận
Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh chết chóc
Xin cho kẽ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện
Xin kẽ mù được sáng
Kẽ điếc lại được nghe
Kẽ nghèo được ấm no
Kẽ ốm đau bình phục
Xin cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sinh vào cõi người
Biết tu theo phép Phật
Các vong linh vất vưởng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Quy y và siêu thoát
Xin cho nơi địa ngục
Chúng sinh đang đọa đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ
Cúi xin mười phương Phật
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới
Cho chúng con mãi mãi
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp Pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập
Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi
Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đở yêu thương
Đến những người khốn khó
Xin cho con bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại
Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được
Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi
Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả
Cúi lạy mười phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt
Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát, quyết tìm về
Giác ngộ, biết lìa mê
Độ sinh, đền ơn Phật
Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng
Xin vẹn toàn giới hạnh
Với Thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Xóa tan dần chấp ngã
Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạng tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở
Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật
Rồi trong muôn vạn nẻo
Của sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không dừng nghỉ
Cúi lạy mười phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắt son
Dâng lên ngôi Tam Bảo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3 lần)

HỌC TU

HỌC LỜI GIẢNG DẠY ĐỨC NHƯ LAI
VỪA HỌC VỪA TU LỢI CẢ HAI
HỌC RÕ HƯỚNG TU THÊM CHẮC CHẮN
HỌC RÀNH CHƯỚNG NGẠI VƯỢT CHÔNG GAI
BUỒN PHIỀN HỜN GIẬN KHÔNG CÒN NỮA
NIỀM VUI THANH THOÁT HIỆN RA NGAY
CHẲNG CHỜ GIẢI THOÁT SAU KHI CHẾT
ĐOẠT ĐƯỢC YÊN VUI TẠI KIẾP NÀY.

TÁNH PHẬT

TÁNH PHẬT CHIẾU SOI VỐN SẲN DÀNH
KHÔNG HỜN KHÔNG GIẬN CHẲNG HỀ GANH
LỜI TRÁI TAI NGHE KHOAN VƯỚNG BẬN
ĐIỀU GAI MẮT THẤY CHỚ ĐUA TRANH
VÌ NGƯỜI KHỞI NIỆM KHI LÀM VIỆC
RẢNH RANG TỰ XÉT LUYỆN TÂM THANH
KHOAN DUNG HỸ XÃ LÒNG THANH THẢN
VƯỢT BỰC TIẾN TU CHÍ NGUYỆN THÀNH

Les commentaires sont fermés.