PHẬT HỌC CẤP I

PHẬT HỌC CẤP I
(BUDDHIST STUDIES – STAGE 1)
NGHIÊN CỨU ĐẠO PHẬT – SÁCH DÀNH CHO THIẾU NHI
NGUỒN DỊCH:  SÁCH CỦA QUỸ GIÁO DỤC ĐẠO PHẬT ANH QUỐC
Nguyên tác : Jing Yin Ken Hudson
Người dịch: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An
 

MỤC LỤC CONTENTS

Lời nói đầu Preface
Đức Phật The Buddha
Pháp The Dharma
Tăng The Sangha
Tam Bảo The Triple Gem
Những câu chuyện của Đức Phật Buddhist Stories
Công viên những con hươu hoang dại Wild Deer Park
Mặt Trăng đã nhìn thấy chúng ta The Moon is Looking at You
Đức Phật và Rahula The Buddha and Rahula
Hươu con thoát chết The Young Deer that Played Dead
Cửa hàng bán cá The Fishmonger’s
Đức Phật xâu kim The Buddha Threading the Needle
Người đàn ông bì què chân và người đàn ông bị mù The Crippled Man & the Blind Man
Cáo và hai con rái cá  The Fox and the Otters
Đuôi rắn và đầu rắn  The Snake’s Head and Tail
Người đàn bà dọn vệ sinh The Cleaning Woman

Lời nói đầu

Cuốn sách này được dịch nguyên văn từ tác phẩm Buddhism key stage one của  Jing Yin Ken Hudson. Tôi dịch cuốn sách này và gửi đến Thư viện Hoa Sen với các lý do :
– Đạo Phật được truyền bá rộng rãi cho mọi người. Đặc biệt là các em thiếu nhi. Những mầm non cho tương lai mai sau. Các em cần phải hiểu biết Đạo Phật.
– Đây là món quà thành kính dâng lên Đức Phật, mong ngài ban phước lành cho mọi người; cho gia đình tôi; cho bạn bè; cho tất cả mọi người.
Rất mong Thư viện Hoa Sen duyệt và chọn đăng để làm tài liệu cho các em thiếu nhi học tập.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2009.

Hoàng Phước Đại; Pháp danh Đồng An

Preface

The present publication constitutes the first out of four textbooks on Buddhism devised for children between five and seven years of age. The primary aims of these textbooks are to help young pupils to acquire the essential knowledge about the life of the Buddha, his fundamental teaching and the historical development of Buddhism. The information is basically factual, although it places a marked emphasis on the salient character of Buddhist morality and its constructive attitude towards people and society.

Buddhism for Key Stage One provides an introduction to the basic concept of the Triple Gem, namely the Buddha, the Dharma and the Sangha. These three elements constitute the three pillars of Buddhism.

The Buddha is the founder and teacher, the Dharma represents the Buddha’s teachings, and the Sangha denotes the Buddhist community as a whole, living in accordance with the Buddha’s teachings. In addition to these three elements covered in separate chapters, the textbook also includes ten selected Buddhist stories, which are to serve as additional aids to help the pupils gain a better grasp of Buddhist principles and see their
application in various contexts.

The accompanying Pupil’s Workbook contains various types of exercises based on standard teaching methods. They are intended for revision purposes and should be used at the discretion of the teacher. The

English grammar and vocabulary are adapted to the level of an average pupil of Key Stage One. However, some pupils may need further assistance with the reading of this book. All Buddhist terms, printed in blue, (which are hyperlinked in this PDF) are listed in the glossary.

The subjects covered in this and the remaining issues of this series are in accordance with the syllabus prescribed in the UK by the revised National Curriculum in 1994.

This textbook is produced by the Buddhist Education Foundation. It is a charitable organisation which aims to promote the education of Buddhism in this country.

The authors of the text are Jing Yin and Ken Hudson. Jing Yin is a Buddhist monk from China. He studied Buddhism in China and Sri Lanka. Currently he is in his final year of his Ph.D. programme at the School of Oriental and African Studies, University of London. He is being supervised by Dr T. Skorupski, who has also been consulted in matters relating to this textbook. Ken Hudson has taught in Australia, Canada and England for
more than 20 years. Liu Yanfeng, a professional artist, has done the illustrations.

We would appreciate receiving feedback from both teachers and pupils about this first edition with a view to improving the material for the next edition.

President
The Buddhist Education Foundation (UK)


Đức phật là người sáng lập ra Đạo Phật. Ngài là một bậc thầy thông thái. Lời dạy của ngài giúp cho mọi người giác ngộ và hạnh phúc. Ngày hôm nay, có hơn 500 triệu người trên thế giới nghe theo lời dạy của Ngài. Trong bài giảng này, các thầy sẽ kể cho các con nghe câu chuyện về Đức Phật.
Buddhism is the teachings of the Buddha. He was a wise teacher. His teachings help people to live wisely and happily. Today, more than 500 million people in the world follow his teachings. In this unit, we are going to tell you the story of the Buddha.(Left:Tian Tan Buddha Statue in Po Lin Monastery Hong Kong)

Cách đây khoảng 2.600 năm, Có một vị vua vĩ đại tên là Vương Ðầu Ðà Nà ( Suddhodana). Ngài có một người vợ tuyệt đẹp tên là Ma Da ( Maya ) . Họ sống tại chân núi Tuyết (  Himalayan )  ở phía Bắc, Ấn độ.
About 2,600 years ago, there lived a great king named Suddhodana. He had a pretty wife called Maya. They lived at the bottom of the Himalayan Mountains in northern India.

Một đêm, hoàng hậu Ma Da trải qua giấc mơ thật đẹp. Hoàng hậu nhìn thấy một con voi trắng rất to đi vào phòng ngủ của bà. Con voi mang theo một cành hoa sen. Voi tung vòi của nó khi đi ngang qua giường của hoàng hậu ba lần.
One night, Queen Maya had a wonderful dream. She saw a huge white elephant come into her room. It was holding a lotus flower. The elephant blew its trunk as it was walking round her bed three times.

Sáng hôm sau, Đức vua hỏi các nhà tiên tri của ngài về giấc mơ của hoàng hậu. Họ nói, “ Tâu Đức vua, Hoàng hậu sẽ sinh hạ một quý tử tài đức song toàn ”. Nhà vua và hoàng hậu rất hạnh phúc với tin này.
In the morning, the king asked his wise men about the queen’s dream. They said, “Oh King! A great son will be born to Queen Maya.” The king and queen were very happy with this news.

Hoàng hậu Ma Da sinh hạ thái tử Tất Đạt Đa ( Siddhartha ). Lúc này, trên trời, hòa quang chiếu sáng mười phương. Tất cả cây, cỏ đều đơm hoa kết trái. Những con ong, kêu vo ve lượn quanh những cành hoa tươi thắm. Những con chim cất tiếng hót ngọt ngào. Mọi người ai cũng hạnh phúc vì thái tử được sinh hạ.
Queen Maya gave birth to Prince Siddhartha in a pretty royal park. It was the full-moon day of May. All the trees were in flower. The bees were humming around the fresh flowers. The birds were singing sweetly. Everyone was happy because a prince had been born.

Thái tử rất tốt bụng. Ngài không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, thậm chí là con vật nhỏ bé nhất.
The prince was very kind. He never hurt anything, not even the smallest animals.

Một ngày kia, người em họ của Ngài dùng cung tên bắn một con thiên nga. Con thiên nga rơi xuống đất và bị thương rất nặng. Thái tử cảm thấy rất xót xa cho con chim. Ngài nhặt con chim lên và chăm sóc nó cẩn thận. Ngài biết rằng tất cả mọi con vật đều muốn sống. Chúng không muốn chết.
One day, his cousin shot a swan. It fell to the ground and was badly hurt. The prince felt sorry for it. He picked it up and looked after it. He knew that all animals wanted to live. They did not want to die.

Trong cung điện, Thái tử đã được học với nhiều thầy giáo. Ngài là một học trò xuất chúng. Cha của Ngài mong rằng có ngày Ngài sẽ trở thành vị vua vĩ đại.
In the palace, the prince had many teachers. He was a very good student. His father wished that one day he would become a great king.

Thái tử lớn lên và trở thành một chàng trai mạnh khỏe, khôi ngô, tuấn tú. Ngài lập gia đình với cô gái xinh đẹp. Họ sống với nhau rất hạnh phúc.
The prince grew up to be a strong, handsome, young man. He married a beautiful girl. They lived happily together.
Một ngày nọ, khi thái tử đi thăm một ngôi làng. Ngài thấy bốn người : Một người bị ốm, một người già, một người chết và một vị tu sĩ. Ba người đầu tiên khiến cho ngài buồn. Vị tu sĩ làm cho Ngài suy nghĩ về cách thức để đạt được hạnh phúc.
One day, when the prince visited a village, he saw four people: one sick, one old, one dead and a holy man. The first three made him very sad. The holy man made him think about what it meant to be happy.
Vào lúc 29 tuổi, Thái tử đã từ bỏ cuộc sống trong cung điện. Ngài rời gia đình để tìm con đường làm cho mọi người hạnh phúc.
At the age of twenty-nine, the prince gave up his palace life. He left his family to find a way to make everyone happy.
Trong 6 năm tiếp theo, Ngài đi từ nơi này đến nơi khác. Ngài học đạo từ nhiều vị thầy thông thái. Ngài trải qua nhiều gian khổ, nhưng ngài vẫn không từ bỏ con đường tu hành của mình. Ngài vẫn một mực tìm kiếm con đường để loại bỏ sự buồn phiền trong thế giới. Từ ngày này qua ngày khác, Ngài trở nên thông thái.
For the next six years, he went from place to place. He learnt from many wise teachers. He had a lot of hardship, but he did not give up. He kept looking for a way to get rid of sadness in the world. He became wiser day by day.
Cuối cùng, Ngài ngồi dưới cây bồ đề lớn. Ngài thiền định với những câu hỏi, “ Tại sao con người lại đau khổ?, Ngài có thể làm gì để giúp họ hạnh phúc ”.
At last, he sat under a huge Bodhi Tree. He meditated over and over on these questions, “Why do people suffer? How can I help them to be happy?”
Vào lúc 35 tuổi, Ngài tìm ra con đường để mọi người chấm dứt khổ đau. Rồi từ đó, Ngài được gọi là Đức Phật.
At the age of thirty-five, he found a way for people to end their pain and sadness. From then on, he was called the Buddha.
Đức Phật đầu tiên giảng về đạo lý cho 5 đệ tử đầu tiên của Ngài, “ Có những vấn đề trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Những vấn đề này nó xuất phát từ  sự ích kỷ. Nếu chúng ta từ bỏ ích kỷ, chúng ta sẽ trở nên thông thái và hạnh phúc.
The Buddha first told his ideas to five monks, “There are problems in all our lives. These problems come from being selfish. If we getrid of being selfish, we could be wise and happy.”
Trong 45 năm tiếp theo, nhiều người giàu và nghèo, người già và trẻ đều đến để nghe Đức Phật giảng dạy. “ Tại sao chúng ta phải luôn nghĩ về cái chúng ta làm, Nếu chúng ta làm điều tốt, điều tốt sẽ đến với chúng ta, nếu chúng ta làm đều xấu, thì điều xấu sẽ đến với chúng ta”.
For the next forty-five years, many people, rich and poor, young and old, came to listen to the Buddha’s teachings, “We should always think about what we do. If we do good, good things will happen to us. If we do bad, bad things will happen to us.”
Vào lúc 80 tuổi, Đức Phật nhập Niết bàn.At the age of eighty, the Buddha passed away.
PHÁPNhững lời dạy của Đức Phật bao gồm :— Không làm điều xấu
— Nên làm điều tốt
— Giữ cho tâm hồn cao thượngThe DharmaThe main teachings of the Buddha are:— Do NOT Do Bad
— Do Good
— Keep Your Mind Clean
THE DHARMA

Monks & nuns from Fa Yue Buddhist Monastery in Birmingham, UK teaching Dharma to school children
Pháp là những bài giảng của Đức Phật. Dạy cho chúng ta cách sống trí tuệ và hạnh phúc. Pháp giúp cho chúng ta biết làm thế nào để đối mặt và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Khi chúng ta làm theo Pháp, Pháp sẽ giúp chúng ta hạnh phúc và thanh thản.
Dharma is the teachings of the Buddha. It teaches us how to live wisely and happily. It tells us how to face and solve problems. When we follow the Dharma, it brings much happiness and peace.
KHÔNG LÀM ĐIỀU XẤUGiết hại súc vật và thô bạo với chúng là điều xấu. Giống như chúng ta, sinh vật không muốn bị tổn thương. Chúng ta không nên làm hại chúng; thậm chí chỉ với mục đích vui đùa. 
Killing animals and being cruel to them is bad. Like us, animals do not want to get hurt. We should not harm them; not even just for fun.
Ăn cắp là điều xấu. Những người bị mất cắp tiền và đồ vật sẽ rất đau khổ. Vì vậy những người ăn cắp sẽ phải bị trừng trị.
Stealing is bad. People who have their money or things stolen will be very sad. Those who steal will be punished for it.
Nói dối là điều xấu. Nói dối thậm chí với mục đích đùa giỡn cũng có thể làm cho người khác gặp rắc rối. Chúng ta phải luôn luôn nói thật.
Telling lies is bad. Telling lies even for fun may get people into trouble. We should always tell the truth.
LÀM ĐIỀU TỐTChúng ta phải kính trọng cha mẹ và thầy cô giáo. Những người đã sẵn lòng giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta những lời khuyên tốt. Họ đáng được chúng ta kính trọng.
We should respect our parents and teachers. They are ready to help us and give us good advice. They deserve our respect.
Chúng ta phải giúp đỡ người khác. Mọi người cần được giúp đỡ đúng lúc. Giúp đỡ mọi người sẽ làm cho họ hạnh phúc.
We should help one another. Everyone needs help at times. Helping each other will make everybody happy.
Chúng ta phải làm bạn với những người tốt. Họ giúp chúng ta trở thành người tốt. Đó là cách tốt nhất để tránh xa những người xấu.
We should make friends with good people. They will help us to become better people. It is best to keep away from people who do bad.
GIỮ CHO TÂM HỒN TRONG SÁNGÍch kỷ trong suy nghĩ làm cho tâm hồn bạn không trong sáng. Khi con người ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ. Không một ai thích người ích kỷ. Chúng ta không nên có suy nghĩ ích kỷ.
Selfish thoughts make your mind unclean. When people are selfish, they only think about themselves. No one likes selfish people. We should not have selfish thoughts.
Đừng tham lam vì nó làm cho tâm hồn bạn trở nên không trong sáng. Khi một cậu bé tham lam ăn quá nhiều thức ăn, cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu. Cũng giống như vậy, muốn quá nhiều thứ, như muốn có quá nhiều đồ chơi và chơi quá nhiều đồ chơi sẽ không tốt cho chúng ta. Chúng ta không nên có nghĩ tham lam.
Don’t be greedy as it makes your mind unclean. When a greedy boy eats too much, he gets ill and feels terrible. In the same way, wanting too much of anything, such as toys and games, is not good for us. We should not have greedy thoughts.
Suy nghĩ giận dữ làm cho tâm hồn bạn không trong sáng. Khi đó chúng ta dễ mất bình tỉnh, chúng ta sẽ cáu kỉnh với người khác. Trong khi không một ai muốn bạn bè chúng ta và chúng ta sẽ đau buồn. Vì vậy chúng ta không nên có thái độ giận dữ.
Angry thoughts make your mind unclean. When we lose our temper easily, we upset other people. Then no one wants to be our friend and we will be sad. So we should not have angry thoughts.
THE SANGHA

The Sangha Monks & nuns from Amaravati Buddhist Monastery,
Hemel Hempstead, U.K.
TĂNGTăng là tên gọi chung cho các tu sĩ nam và tu sĩ nữ. Họ thực hành Đạo Phật. Các Tăng hy vọng lời dạy của Đức Phật có thể giúp cho con người trở nên hạnh phúc và trí tuệ hơn. Các Tăng muốn mọi người sống với cuộc sống hạnh phúc và an lành.
The Sangha is a group of monks or nuns. They practise the Dharma. They hope that the Buddha’s teachings can help to make people become happier and wiser. They want everyone to live a good and happy life.
Đàn ông có thể trở thành những vị tu sĩ nam. Những tăng thường dậy lúc 5 giờ sáng. Tăng học lời dạy của Đức Phật sau bữa ăn sáng. Đôi khi, Tăng dạy Pháp cho mọi người vào buổi chiều. Trong buổi tối, Tăng thiền định. Tăng giữ tâm hồn trong sáng và có trái tim yêu thương.
Men can become monks. Monks usually get up at 5 o’clock in the morning. They study the Buddha’s teachings after breakfast. Sometimes, they teach Dharma to people in the afternoon. In the evening, they meditate. They keep their minds clean and have kind hearts.
Phụ nữ có thể trở thành các tu sĩ nữ. Họ cũng phải cạo đầu. Họ luôn mặc áo choàng màu đà, vàng hoặc màu xám. Các tu sĩ nữ sống cuộc sống đơn giản và làm việc chăm chỉ để mang lại hạnh phúc cho mọi người. Họ thông thái và vui vẻ, giống như các tu sĩ nam.
Women can become nuns. They also shave their heads. They usually wear robes of brown, yellow or grey. They live simple lives and work hard for the happiness of people. They are wise and cheerful, just like the monks.
Mọi người không phải là tu sĩ nam và tu sĩ nữ cũng có thể học lời dạy của Đức Phật. Họ được gọi là các đạo hữu. Họ tôn thờ Đức Phật, Pháp và Tăng. Họ vui vẻ và hòa đồng với mọi người.
People who are not monks or nuns can also study the Buddha’s teachings. They are called lay people. They respect the Buddha, the Dharma and the Sangha. They are friendly and peaceful to everybody.
Khi các đạo hữu gặp rắc rối, họ tìm đến các tu sĩ nam và tu sĩ nữ để xin lời khuyên. Để cảm ơn về những lời khuyên dạy, họ thường cúng dường cho tăng  thức ăn và áo quần như là biểu hiện của sự kính trọng. Họ coi những vị tăng như những người đặc biệt.
When lay people have problems, they go to monks and nuns for advice. To thank them for their good advice, lay people offer monks and nuns food and clothing as a sign of respect. They treat monks and nuns as special people.
TAM BẢOPhật, Pháp và Tăng được gọi là Tam Bảo ( Ba ngôi báu ) . Tam bảo là vật quý giá của đạo Phật. Chúng ta phải ngưỡng mộ và kính trọng Đức Phật, học Pháp và làm theo lời dạy của tăng. Bởi vì làm như vậy, họ có thể thông thái và hạnh phúc.
The Triple GemThe Buddha, the Dharma and the Sangha are called the Triple Gem. The Triple Gem is very special to Buddhists. They pay respect to the Buddha, learn the Dharma, and follow the advice of the Sangha. By doing this, Buddhists believe they can become wise and happy.
Đức Phật là ngôi báu thứ nhất của đạo Phật–  Ngài là người sáng lập ra đạo Phật.
– Ngài là người tìm ra chân lý
– Ngài là người được tôn kính nhất trong đạo Phật.
– Ngài là người thể hiện sự thông thái.
– Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào để hạnh phúc thông qua trí tuệ và tình thương.
The Buddha is the first gem for Buddhists.– He is the founder of Buddhism.
– He found the Truth.
– He is the most honoured person in Buddhism.
– He represents wisdom.
– He taught us how to find happiness
  through wisdom and love.
Pháp là ngôi báu thứ hai của đức Phật– Pháp là lời dạy của Đức Phật
– Pháp chỉ ra chân lý.
– Pháo giúp cho con người đạt được hạnh phúc.
The Dharma is the second gem for Buddhists.– It is the teachings of the Buddha.
– It shows the Truth.
– It helps us to gain happiness.
Tăng là ngôi báu thứ ba của đạo– Tăng bao gồm các tu sĩ nam và tu sĩ nữ
– Tăng đại diện cho sự đức hạnh.
– Tăng là tấm gương sáng về Đức Phật.
The Sangha is the third gem for Buddhists.– It is a group of monks or nuns.
– It represents purity.
– It sets a good example for Buddhists to follow.
BUDDHIST STUDIES
NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬTLời dạy của Đức Phật rất ý nghĩa nhưng khó hiểu. Vì vậy khi Đức Phật tại thể, Ngài thường dùng những mẩu chuyện để giúp người hiểu hơn về lời dạy của Ngài. Mười mẩu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về lời dạy của Ngài trong tập sách này.
Buddhist StoriesSome of the Buddha’s teachings are very deep and difficult to understand. So when the Buddha was alive, he often used stories to help people to understand his teachings. The following ten stories will help you understand better his teachings in this book.
Câu chuyện : Công viên những con hươu hoang dại
Lời dạy : Chúng ta không sát sinhThời xưa, có một khu rừng đẹp. Nhiều con hươu đến sinh sống tại đây. Một ngày kia, Nhà vua dẫn theo những người hầu đến đó để săn thú rừng. Nhà vua bắn cung tên và trúng phải một con hươu mẹ. Hươu mẹ bỏ chạy trong đau đớn. Sau đó, Nhà vua, tìm thấy hươu mẹ ẩn nấp trong bụi cây với hươu con bên cạnh. Cho dù, hươu mẹ bị chảy máu và nước mắt đầm đìa, nhưng hươu mẹ vẫn cho hươu con bú. Không bao lâu, hươu mẹ chết.Nhà vua cảm thấy hối hận, Nhà vua bế hươu con lên và nói với nó “ Ta sẽ chăm sóc cho ngươi”. Ngay sau đó, Nhà vua bẻ gãy cung tên làm đôi. Nhà vua nói “ ta sẽ không bao giờ làm bị thương ai lần nữa”.Để nhớ đến ngày đó, Nhà vua đặt tên cho khu rừng là Công viên của những con hươu hoang dại.Lời dạy :  Giống như loài người, con vật cũng cảm thấy sợ hãi. Chúng ta không nên giết hại con vật. Điều đó không tốt và thật ích kỷ.
Wild Deer Park
No killingA longtime ago, there was a beauti-ful forest.Many deer lived there. One day, a kingtook his men there to hunt.
Thekingshot an arrow and hit a mother deer. She ran away in pain. Later the king found her hiding in some bushes with her baby deer. Even though she was bleeding and had tears in her eyes, she still fed her baby with milk. She soon died. The king felt very sorry. He picked up the baby deer and said to it, “I will now care for you.” He then broke his bow in two. He said, “I’ll never hunt again.” To remember that day, he named the forest Wild Deer Park.Like people, animals also have feel ings. We should not kill them for fun or sport. It is unkind and selfish.
Câu chuyện : Mặt trăng đang nhìn chúng ta
Lời dạy : Chúng ta không đuợc ăn cắpNgày kia, có một gia đình rất nghèo. Họ thường đi đến vườn nhà hàng xóm để ăn trộm hoa quả,Một đêm nọ, người cha dẫn theo đứa con trai nhỏ đi vào vườn nhà hàng xóm để ăn trộm it cà rốt. Trong khi người cha đang nhổ vài củ cà rốt, cậu con trai đứng bên cạnh ông ấy. Đột nhiên, người con trai thì thầm, “ Cha  ơi, có ai đang nhìn chúng ta”. Người cha trở nên sợ hãi. Ông ấy nhìn quanh nhưng không thấy ai. “ Ở đâu, Ai đã nhìn vậy ?” Ông ấy hỏi người con.Người con trai chỉ vào bầu trời,” Đó, Thưa cha, mặt trăng đã nhìn thấy chúng ta.”Người cha đã sửng sốt khi nghe con mình nói. Ông ấy đã nghĩ không một người nào có thể nhìn thấy những gì ông đã làm tối nay. Những lời nói của người con trai làm ông xấu hổ.Ông ấy ném những củ cả rốt xuống đất và nắm tay người con trai. Cả hai trở về nhà trong ánh trăng đêm. Sau đó, ông ta không bao giờ ăn cắp vật gì nữa.Lời dạy :  Nếu chúng ta ăn cắp, mọi người sẽ biết.
The Moon is Looking at You
No stealingOnce there was a very poor family. They often went to their neighbour’s garden to steal some vegetables.One night, the father took along his little son into their neighbour’s garden to steal some carrots. While the father was pulling out some carrots, his little boy stood beside him. Suddenly, his son whispered, “Daddy, someone is looking at us.” The father became afraid. He quickly looked around but he could not see anyone.
“Where? Who?” he asked. The son pointed at the sky, “There, Daddy.  It’s the moon. The moon is looking at us.” The father was shocked by what his son said. He thought that nobody could see what he was doing at night. His son’s words made  him feel ashamed. He threw the carrots down and took his son by the hand. They both walked back home in the moonlight. After that he never  stole anything again. If we steal, people will know.
Câu chuyện : Đức Phật và  Rahula
Lời dạy : Không nói dốiRahula là người con trai duy nhất của Đức Phật, đã trở thành tu sĩ. Rahula là người nhỏ tuổi nhất trong các Tăng. Tất cả các tăng đều yêu thương và đã chìu chuộng Rahula quá đỗi. Rahula làm bất cứ điều gì mà Rahula thích. Đôi khi, Rahula nói dối để đùa cợt ai đó. Một ngày kia,  Đức Phật nói với Rahula, “ Hãy mang cho ngài một chậu nước. Ngài muốn rửa sạch đôi chân của ngài.” Ngài đã rửa đôi chân của ngài trong chậu nước và hỏi Radula, “ Liệu con có muốn uống hểt nước này?”.“Không, nước này đã bị dơ bẩn!” Rahula trả lời.Đức Phật yêu cầu Rahula bưng chậu nước đem đổ.Đức Phật nói với Rahula,” Khi nước đã bị dơ bẩn, không một người nào muốn dùng nó. Nó giống như những câu chuyện mà người ta đã bịa đặt, không một người nào quan tâm đến chúng nữa.”Những giọt nước mắt xấu hổ đã chảy trên má của Rahula. Từ đó, Rahula không bao giờ nói dối điều gì.Lời dạy : Chúng ta phải luôn luôn nói thậtThe Buddha and Rahula
No lyingRahula, the only son of the Buddha, became  a monk. He was the youngest in the Sangha. All the monks loved and spoiled him. Rahula did whatever he liked. Sometimes he told lies just for the fun of it.

One day, the Buddha said to Rahula, “Please bring me a basin of water. I want to wash my feet.” He washed his feet in the basin of water and asked Rahula, “Would you drink this water?” 

“No, it’s dirty!” Rahula replied.

Then the Buddha asked Rahula to throw the water away. 

The Buddha told Rahula, “When water gets dirty, no one wants it. It is the same for those who tell lies, no one cares for them anymore.”

Tears of shame come to Rahula’s eyes. He never told another lie.We should always tell the truth.

Câu chuyện : Hươu con thoát chết
Lời dạy : Phải kính trọng thầy, cô giáoMột con hươu thông thái đã dạy cho tất cả những con hươu con làm thế nào để trốn thoát khỏi những kẻ đi săn thú. Một hươu con trong nhóm học rất ngoan và giỏi. Hươu con không bao giờ làm điều xấu trong lớp. Hươu con luôn cảm ơn thầy giáo của mình sau mỗi giờ học.Ngày kia, hươu con này đã bị sập bẫy của những kẻ săn thú rừng. Những con hươu khác chạy tán lọa trong hoảng sợ. Chúng chạy về báo cho mẹ của hươu con biết tin. Hươu mẹ khóc khi nghe tin về hươu con của mình bị sập bẫy.Thầy giáo trấn an hươu mẹ, “ Xin đừng lo lắng, Hươu con là một đứa học rất giỏi, Hươu con sẽ biết cách trở về an toàn.”Lúc hươu con bị sập bẫy, hươu con đã nhớ đến lời thầy giáo dạy. Hươu con giả vờ chết bằng cách ngưng thở, và nằm yên bất động. Người đi săn thấy vậy, tưởng hươu đã chết thật. Khi người đi săn chuẩn bị làm thịt hươu, Hươu non nhảy lên và bỏ chạy nhanh như gió. Bạn bè của hươu con rất vui khi gặp lại hươu con. Họ cảm ơn người thầy thông thái đã dạy cho họ những bài học có ích.
Lời dạy : Cố gắng học giỏi để nhận phần thưởng.The Young Deer that Played Dead
Respecting TeachersA wise deer taught all the young deer how to escape from the hunters. One of them was a very good pupil. He was never bad in class. He also thanked the teacher after every lesson.One day, this young deer was caught in a trap. The others ran away in fright. They ran to tell his mother. She cried when she heard about this. The teacher comforted her, “Don’t worry. Your son is such a good pupil, he will come back safely.”As he was caught in the trap, the young deer remembered what the teacher had taught him. He pretended to be dead by sticking out his tongue and lying still. This made the hunter believe that the deer was really dead. When the hunter was preparing to cook the deer, it jumped up and ran away like the wind. His friends were so happy to see him back. They thanked the wise teacher for teaching him so well.

Being a good pupil brings great rewards.

Câu chuyện : Đức Phật xâu kim
Lời dạy : Giúp đỡ người khácAnuruddha là một người tu hành rất giỏi, nhưng bị mù hai mắt. Anuruddha không cảm thấy mặc cảm về bản thân mình vì mặc dù bị mù nhưng vẫn tự mình sinh hoạt hàng ngày.Một ngày kia, Anuruddha cảm thấy áo choàng bị rách. Anuruddha cố gắng vá lại chỗ rách ấy, nhưng rất khó khăn. Anuruddha thậm chí không thể xâu chỉ qua cây kim. Đức Phật đến phòng và xâu kim giúp cho Anuruddha. Anuruddha hỏi ” Ai đã xâu kim cho tôi vậy?”“Đức Phật đã xâu kim giúp con.” Đức Phật đáp trong khi  Anuruddha đang vá lại cái áo choàng. Anuruddha cảm thấy hạnh phúc và xúc động rơi nước mắt.Lời dạy : Luôn giúp đỡ những điều mà người khác cần
The Buddha Threading the Needle
Helping each otherAnuruddha was a very good pupil, but he was blind. He did not feel sorry for himself because he was blind and kept up with his practice. One day, he felt a hole in his robe. He tried to mend it, but found it very difficult. He could not even thread the needle. The Buddha came to his room to thread the needle for him. “Who is threading the needle for me?” Anuruddha asked.
“It is the Buddha,” the Buddha replied while he was mending the robe. Anuruddha felt really happy and was moved to tears.
Always help those who need it.If we help each other, we will all win.
Câu chuyện : Một người đàn ông bị què chân 
và một người đàn ông bị mùLời dạy : Chúng ta hãy giúp đỡ người khác.Một người đàn ông què chân và một người đàn ông mù hai mắt bị bỏ rơi trong một ngôi nhà. Chẳng may ngôi nhà bị hỏa hoạn. Cả hai đều hoảng sợ. Người bị mù không thể thấy đường để đi. Người bị què không thể tự đi ra khỏi căn nhà.Họ quyết định giúp đỡ lẫn nhau. Người mù cõng người què trên lưng. Người què chỉ cho người mù đường đi. Cùng với nhau, họ thoát ra khỏi căn nhà bị bốc cháy.Lời dạy : Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng.The Crippled Man & the Blind Man
Helping each otherA crippled man and a blind man were left alone in a house. A fire broke out. Both were very scared. The blind man could not see the way out. The crippled man could not walk to it. They decided to help each other. The blind man carried the crippled man on his back. The crippled man told the blind man where to go. Together, they got out of the burning house. 
Câu chuyện : Cửa hàng bán cá
Lời dạy : Các con phải làm bạn với người tốt.Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành phố. Họ đi qua một cửa hàng bán cá. Đức Phật nói,” Ananda, hãy dùng tay sờ vào cuộn dây đang xâu cá kia rồi ngửi tay con xem sao.”Ananda làm theo và nói, “ Mùi của nó thật là kinh tởm!”Đức Phật nói,” Điều này giống như kết bạn, nếu con làm bạn với người xấu, con sẽ trở nên xấu xa. Nó giống như mùi hôi của sợi dây thừng trong cửa hàng cá.
Tiếp đến, Đức Phật và Ananda đi qua một tiệm bán gia vị. Đức Phật nói, “Ananda, đưa tay sờ vào những gói gia vị rồi ngửi tay con xem.”Ananda làm theo và nói,” Tay của con rất thơm,”Đức Phật nói,” Điều này giống như con kết bạn. Nếu con làm bạn với những người tốt, con sẽ trở thành người tốt. Nó giống như mùi thơm trên tay con khi tiếp xúc từ những gói gia vị vậy.”Lời dạy :  Nếu chúng ta kết bạn tốt và chân thành, chúng ta sẽ trở thành người tốt.Nếu chúng ta kết bạn với người lười biếng và xấu tính, chúng ta sẽ trở thành người xấu.The Fishmonger’s
Making good friendsThe Buddha and Ananda were begging in a city. They passed a fishmonger’s. The Buddha said, “Ananda, touch the rope where the fish are hanging and smell your fingers.” Ananda did this and said, “It smells awful!”

The Buddha said, “This is the same with making friends, if you mix with bad people, you will become bad. This is like the smell from the rope in the fishmonger’s.”

Next, they passed a spice shop. The Buddha said, “Ananda, touch the spice wrapper and then smell your fingers.”

Ananda did this and said, “My fingers smell very nice.” 

The Buddha said, “This is the same with making friends. If you mix with good people, you will be a good person. This is like the nice smell you got from the spice wrappers.” If you mix with good and honest people, you will be a good person. If you mix with lazy and bad people, you will be a bad person.

Câu chuyện : Con Cáo và hai con rái cá
Lời dạy : Các con không được ích kỷVợ của cáo muốn ăn một ít cá tươi. Cáo cố tìm cá tươi cho vợ trên khúc sống gần đó. Cáo nhìn thấy hai con rái cá đang giành nhau một con cá to tại bờ sông. Cả hai ai cũng muốn mình được hưởng phần cá tốt nhất. Cáo quan sát hai con rái cá đang giành nhau một lúc. Rồi cáo đi đến và hỏi liệu cáo có thể giúp chúng chia cá được không. Hai con rái cá vui vẻ nhận lời.Cáo chia cá làm ba phần. Cáo đưa phần đầu cho con rái cá này, còn khúc đuôi đưa cho con rái cá kia. Trong khi hai con rái cá đang suy nghĩ, cáo sẽ chia phần cá ngon nhất như thế nào, cáo đã bỏ chạy với phần cá ngon nhất trên tay. Cả hai con rái cá chỉ biết trách mình vì đã quá trở nên ích kỷ.Lời dạy : Không được ích kỷ, hãy chia phần cho những người khác.The Fox and the Otters
Do not be selfishA fox’s wife wanted to eat some fresh fish. The fox tried to find some for her near the river. He saw two otters at the river dragging along a big fish. Both wanted the best parts of the fish. The fox watched them for a short time. Then he went up to ask if he could divide the fish for them. The otters were delighted.The fox divided the fish into three pieces. He gave the head to one otter and the tail to the other. While the otters were thinking how the fox would divide the best part of the fish, the fox ran away with it. The otters had only
themselves to blame for being so selfish. Do not be selfish, share with others. 
Câu chuyện : Đầu và đuôi rắn
Lời dạy : Các con không được đánh nhauĐuôi rắn đã đánh nhau với đầu rắn. Đuôi rắn nói, “ Ngươi đã dẫn ta đi quá lâu rồi. bây giờ đến lượt ta sẽ dẫn ngươi đi.”Đầu rắn nói,” Ta là chỉ huy, ta có mắt và có miệng.”Đuôi rắng đáp lại,” Ngươi cần ta để bò, nếu không có ta, ngươi không thể đi đến bất kì nơi đâu.”Không may đuôi rắn bị mắc kẹt trong cành cây và không thể thoát ra được. Đầu rắn từ chối giúp đỡ và để cho đuôi rắn chỉ huy. Đầu rắn không muốn giúp đỡ đuôi rắn. Đuôi rắn không thể nhìn thấy đường để đi. Rồi rắn rơi vào đám lửa. Rắn bị  cháy đến chết.Lời dạy : Sẽ làm tổn thương cả hai nếu chúng ta tranh cãi nhau.The Snake’s Head and Tail
Do not fight with each otherThe snake’s tail had a fight with its head. The tail said, “You have led me for so long. Now it’s time for me to lead you.”The head said, “I should be the leader. I have eyes and a mouth.” The tail said, “You need me to move.
Without me, you can’t go anywhere.”Then the tail grabbed a tree branch and would not let go. The snake’s head gave up and let the tail be the leader. The head did not want to help the tail. The tail could not see where it was going. Then, it fell into a fire pit. The snake was burnt to death. It hurts both sides when you quarrel.
Câu chuyện : Người đàn bà dọn vệ sinh
Bài học : Các con phải có tâm hồn trong sáng.Một người đàn bà làm công việc dọn vệ sinh đường phố rất nặng nhọc. Vì vậy áo quần của bà  rất dơ bẩn và hôi hám, tất cả mọi người đều xa lánh nếu trông thấy bà. Khi thấy Đức Phật nói chuyện với bà rất vui vẻ, mọi người rất đỗi ngạc nhiên.Họ hỏi Đức Phật, “Ngài luôn yêu cầu chúng con phải sạch sẽ. Tại sao Ngài lại chuyện trò với người đàn bà hôi hám như vậy?”Đức Phật trả lời, “Cho dù người đàn bà đó hôi hám, nhưng tâm hồn của bà ta rất trong sáng. Bà ta lễ phép và làm việc rất vất vả để quét dọn sạch sẽ con đường cho người. Một vài người trông rất sạch sẽ và tươm tất nhưng tâm hồn họ chứa đầy ý nghĩ xấu xa!”Lời dạy : Có một tâm hồn trong sáng là quan trọng hơn nhiều so với mặc áo quần sạch đẹp.The Cleaning Woman
Clean mindA woman worked very hard cleaning the streets. As her clothes were dirty and smelly, all the people ran away from her when they saw her. When the Buddha talked to her nicely, the people were surprised.They asked the Buddha, “You always ask us to be clean. Why are you talking to this smelly woman?” The Buddha replied, “Although this woman is smelly, her mind is clean. She is polite and she works hard for others. Some people look clean and tidy, but their minds are full of bad thoughts!”Having a clean mind is more important than wearing clean clothes.

HẾT.
 

Les commentaires sont fermés.