Những câu thần chú thấm đẫm

Xem hình

1. Om Namo Manjushriye Namah Sushriye Nama Uttama Shriye Svaha: Thần chú và lời cầu nguyện cho sự lễ lạy, (niệm 3 lần với lễ lạy) –

2. Tăng hiệu quả của thần chú: (tăng phước báu của ngày lên 100.000 lần)
Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Java Hum

Om Smara Smara Bimana Skara Maha Java Hum (7lần)

3. Om Khrechara Ghana Hum Hri Svaha: Thần chú cho ban phước bàn chân: (trì tụng 7 lần và thổi vào mỗi bàn chân hoặc đế giày hay bất cứ thứ gì mà tiếp xúc trực tiếp côn trùng khi bạn bước đi).
 
4. Tadyatha [om] Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha: Thần chú của Tâm Kinh (Thần chú Bát Nhã) : niệm 21 lần nhằm dẹp 84.000 phiền não và hiện thực hóa giác ngộ.
 
5. Tadyatha Om Muni Muni Maha Muni Ye Svaha: Thần chú của Phật Thích Ca (niệm 7 lần). Nhằm tịnh hóa tất cả ô uế và hiện thực hóa bốn thân Phật
6. Om Hrih Shtrih Vikrita Nana Hum Phat (21 lần) : Thần chú của Yamantaka
7. Tadyatha Om Bekhandze Bekhandze Maha Bekhandze [Bekhandze] Radza Samudgate Svaha (8lần): Thần chú của Phật Dược Sư. Nhằm dẹp những chướng ngại bên trong, bên ngoài và bí mật của sức khỏe, tăng trưởng sức khỏe toàn hảo và đóng lại cánh cửa đến những cõi thấp.
8. Om Tare Tuttare Ture Svaha (21 lần): Thần chú của Tara Xanh. Tụng thần chú của Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại cũng như tăng trưởng những ước nguyện một cách nhanh chóng.
9. Om Tare Tuttare Ture Mama Ayur Punye Jnana Pushtim Kuru Ye Svaha (7 lần): Thần chú của Tara Trắng. Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử.
10. Om Bhrum Svaha / Om Amrita Ayur Da De Svaha (7 lần): Thần chú của NAMGYALMA (Phật Đãnh Tôn Thắng). Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử.
11. Om Ah Ma Ra Ni Ze Vin Ta Ye Svaha (7 lần): Thần chú của Phật Vô Lượng Thọ. Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử.
12. Om Ah Mi De Wa Hri (7 lần): Thần chú của Phật A Di Đà. Để tịnh hóa nghiệp của hữu tình sinh trong luân hồi và gieo nhân duyên để sinh vào Tịnh Độ.
13. Om Mani Padme Hum (7 lần): Thần chú của Chezerig (Quan Thế Âm). Để tịnh hóa những ảo tưởng đặc biệt là sự thù ghét và sự si dại và để hiện thực hóa lòng bi.
14. Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (7x lần: Thần chú của Văn Thù Sư Lợi. Chữ [Dhi ……………………………] kéo dài trong một hơi thở. “Dhi” là để hiện thực hóa 7 trí tuệ. Niệm thần chú này giúp tịnh hóa những sự tối tăm, trí tuệ thấp, sự lãng quên.
15. Om Vajra Pani Hum Phat (7 lần): Thần chú của Vajrapani (Kim Cang Thủ). Để dẹp những chướng ngại nội, ngoại và bí mật đặc biệt là rồng và những linh thể có hại và hiện thực hóa địa vị kim cang bất hoại.

16. Om Kuru Kulle Hri Svaha (7 lần): Thần chú của KURU-KULLA. Để dẹp những chướng ngại của thất bại trong thực hành tâm linh, kinh doanh & mối quan hệ, tăng sự thu hút và điều khiển được vận may.

17.  Om Padma Krodha Arya Dzambhala Hridaya Hum Phat (7 lần): Thần chú của DZAMBHALA Trắng. Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt.
18. Om Dzambhala Dzalen Draye Svaha(7 lần): Thần chú của DZAMBHALA Vàng. Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt

19. Om Dzambhala Din Draye Svaha (7 lần) hoặc Om Drum Svaha, Om Indrayani Mukham Bhramari Svaha (7 lần) : Thần chú của DZAMBHALA Đen. Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt

20. Om Dzambhala Dzalen Dzaye Svaha (7 lần): Thần chú của DZAMBHALA Xanh. Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt
21. Thần chú của DZAMBHALA Đỏ: Để tịnh hóa một cách đặc biệt nghiệp xấu của tánh ích kỉ, keo kiệt
Om Dzambhala Dzalim Dzaya Nama Mumei E She E
Om Dzajini Dzambhala Dzambhala Svaha (7 lần). 
22. Om Ve Sha Wa Ni So Ha (7 lần): Thần chú của VESHAWANI.  Để tịnh hóa những nghiệp xấu của tính ích kỉ, keo kiệt và hiện thức hóa tài sản và sự bảo vệ trong mười phương
23. Hrih Benza Trodha Hayagriva Hulu Hulu Hung Phat (9 lần): Thần chú của HAYAGRIVA ( Mã Đầu Minh Vương). Để dẹp những cản trở và tạo sự bảo vệ cho tất cả mục tiêu [hướng đến của hành giả.
24. Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hum Phat (7 lần): Thần chú của bộ 3 VaJraPani, Hayagriva và Garuda
Để dẹp những chướng ngại bên trong, bên ngoài và bí mật đặc biệt là những linh thể gây hại, những loài rồng ác, tạo nên những năng lượng tiêu cực và tạo ra sự bảo vệ cho tất cả mục tiêu (hướng đến của hành giả).
25. Thần chú của Phật Di Lặc
Namo Ratna Trayaya / Namo Bhagavate Shakyamuniye /Tathagataya / Arhate / Samyaksam / Buddhaya / Tadyatha / Om / Ajite Ajite / Aparajite / Ajite Chaya / Hara Hara Maitri / Avalokite / Kara Kara / Maha Samaya / Siddhi Bhara Bhara / Maha Bodhi Manda Vija / Mara Mara / Atmakam Samaya / Bodhi Bodhi Maha Bodhi Svaha (7 lần) Tâm chú
Om Mohi Mohi Maha Mohi Svaha (7 lầnTùy tâm chú
Om Muni Muni Mara Svaha (7 lần)
Nhằm Tịnh hóa những nghiệp tiêu cực đặc biệt là sự căm thù và hiện thực hóa tình yêu chân thật-lòng từ- và hạnh phúc tối thượng bất tận và tích lũy phước đức rộng lớn.
26. Om Om Om Sarva Buddha Dakiniye Vajra Varnaniye Vajra Vairochaniye Hum Hum Hum Phat Phat Phat Svaha (36 lần): Thần chú của VAJRAYOGINI (Kim Cang Du Già Thánh Nữ)
Để tịnh hóa sự trói buộc và tất cả sự bất tịnh và hiện thực hóa sự hợp nhất giữa Đại Lạc và Tánh không trong trạng thái hoàn toàn giác ngộ chỉ trong một đời người.
27. Thần chú cho sự tịnh hóa: Trì tụng một biến tịnh hóa nghiệp tiêu cực của 100 triệu kiếp
Namah Sarva / Tathagata Hridaya / Anugatey / Om / Kurum Ghini / Svaha (1 lần hoặc nhiều hơn nếu có thể)
28. Thần chú của VAJRASATTVA (Kim Cang Tát Đỏa): Cho sự tịnh hóa
Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya / Vajrasattva Tvenopatishtha / Dridho Me Bhava / Suthoshyo Me Bhava / Suposhoyo Me Bhava / Anurakto Me Bhava / Sarva Siddhim Me Prayaccha / Sarva Karma Su Chame / Chittam Shriyam Kuru Hum / Ha Ha Ha Ha Ho / Bhagavan Sarva Tathagata / Vajra Mame Muncha / Vajra Bhava Maha Samaya Sattva Ah Hum Phat (21 lần)
Hoặc thần chú ngắn: Om Vajrasattva Hum (21 lần mỗi ngày hoặc 3 tháng Vajrasattva Retreat)
29. Thần chú tăng trưởng phước báu: Để tăng phước báu tạo được lên 100,000 lần
Chom-Den-De / De-Zhin Sheg-Pa / Dra-Chom-Pa / Yang-Dag Par / Dzog-Päi Sang-Gyä / Nam-Par Nang-Dze / ö-Kyi Gyäl- Po-La / Chag-Tshäl-Lo (1 lần )
Jang-Chub Sem-Pa / Sem-Pa Chen-Po / Kün-Tu Sang-Po La / Chag-Tshäl-Lo (1x)
Tadyatha / Om / Pencha Griya / Ava Bodhani Svaha / Om / Dhuru Dhuru / Jaya Mukhe / Svaha (7 lần)
Bởi sự trì tụng thần chú này sau khi cầu nguyện, tất cả mọi ước nguyện, sẽ được hiện thực hóa. Trì tụng thần chú này nhân lợi lạc lên 100,000 lần. Chom-Den-De / De-Zhin Sheg-Pa /Dra Chom-Pa /Yang Dag-Par / Dzog-Päi Sang-Gye / Ngo-Wa Dang Mön-Lam Tham-Che / Rab-Tu Dru-Pä / Gyäl-Po-La / Chag-Tshäl Lo (3 lần)
30. Om Tra So / Chu So / Dur Ta So / Dur Mi So / Nying Ga La Choe / Kha La Za / Kam Sham Tram / Beh Phe Shava (7 lần): Thần chú Văn Thù Sư Lợi Đen. Trì tụng nhằm đem Lợi lạc cho những linh lực có hại, huyền thuật đen, loài rồng ác và chữa trị ung thư.
31. Om Ah Bira Khe Chara Hum (7 lần): Thần chú ban phước cho thịt
Trì tụng rồi thổi lên thịt trước khi ăn. Nó sẽ tịnh hóa thịt và đem lại sự giải thoát cho chúng sinh. Thần chú này chuyển hóa thịt thành cam lồ và tạo ra sự rộng lượng và phước báu quảng đại và nó trở thành nhân cho giác ngộ. Hành giả sẽ không phải nhận nghiệp xấu nặng nề của việc ăn thịt mà hơn thế còn đem lại lợi lạc lớn lao cho chúng sinh bị ăn.
32. Om Su Ma Ti Sam Pan Na Sarwa Siddhi Hum Phet (7 lần): Geshe Lama Konchog thánh danh thần chú. Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người
33. Om Ah Guru Vajradhara Muni Shasana Khasanti Tsawa Siddhi Hung Hung (7 lần): Thần chú Kyabje Lama Zopa Rinpoche. Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người
34. Om Ah Guru Vajradhara Vagindra Sumati Shasana Dhara Samudra Shri Bhadra Sarva Siddhi Hum Hum (7 lần): Thần chú His Holiness Dalai Lama. Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người.
35. Om Ah Guru Vajradhara Sumati Kirti Siddhi Hum (7 lần): Thần chú Lama Tsongkhapa. Cho sự tích lũy phước báu rộng lớn để hiện thức hóa giác ngộ chỉ trong một đời người
36. Thần chú Phật Mitrukpa(Aksobhya)
Namo Ratna Trayaya / Om Kamkani Kamkani Rochani Rochani Trotani Trotani Trasani Trasani Pratihana Pratihana Sarva Karma Param Para Ni Me Sarva Sattva Nanca Svaha (7 lần)
37. Om Padmo Ushnisha Bimale Hum Phat (7 lần): Thần chú Bánh Xe Hoàn Thành Nguyện Ước
38. Om Ah Guru Hasa Vajra Sarva Siddhi Phala Hum (7 lần): Thần chú Milarepa
39. Om Ah Guru Vajradhara Hum (7 lần): Thần chú Vajradhara (Kim Cang Trì)
40. Om Ah Hum (7 lần): Thần chú Thân Khẩu Ý Kim Cang
41. Om Amoga Vairochana Mahamudra Manipadme Juvara Phurabharatya Hum: Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Chân Ngôn.
Nguyên bản Phạn âm là:
Thần chú này thật sự là bất khả tư nghị và vô cùng hữu dụng. Trong Phật giáo khi người thân qua đời, thường gia quyến hay ra chùa thỉnh chăn Quang Minh để đắp lên thân người chết. Công năng diệu dụng cũng y như cát tán sa.
Ngoài ra còn một thứ khác nữa để giúp đỡ người chết. Đó là cát mandala, các hạt cát làm mandala sau khi sử dụng xong thường được các Lama phân phát cho đại chúng (miễn phí). Cát mandala quý báu và diệu dụng như xá lợi. Thông thường bỏ cát mandala vào túi áo người chết cũng tương tự như đắp cho họ chăn Quang Minh.

Les commentaires sont fermés.