Bài thơ Phật pháp

Núi cao trăng sáng đào xinh
Đôi chim liền cánh hữu tình biết bao
Ghép thành chữ Minh Hồ Đào
Minh Hồ – Hân hạnh đón chào bốn phương

————————–

Les commentaires sont fermés.