Những câu chuyện

Phim hoạt hình 3D Niệm Phật Thành Phật 1-3

Niệm Phật Thành Phật 1-3
http://www.dieuphapam.net/


Trích lục từ phim hoạt hình Phật Giáo “Mười Câu Chuyện Đức Phật” (Ten Stories Of The Buddha), câu chuyện thứ 10: “Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ” (The Buddha Speaks of Infinite Life Buddha Sūtra).

Les commentaires sont fermés.