Đảnh Lễ Tri Ân

Đảnh Lễ Tri Ân

T. Nguyên Dũng

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni.

Kính lễ Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Giác, đương vi Sám Chủ Đàn Tràng Ngọc Phật Hòa Bình Thế Giới.

Trời Đông Bắc Ngập Tràn Mây
Kiết Tường Một Án Bủa Vây Năm Màu
Thiên Thùy Bảo Cái Phún Châu
Trùng Trùng Điệp Điệp Niệm Câu Phật Đà
Phật Về Dâng Thánh Văn Ca
Ngọc Minh Châu Chiếu Í A Cung Đàn
Tan, Chuông, Khánh, Mõ, Lọng Tàng
Lư Hương Bát Nước Lại Càng Kính Cung
Phật Về Lễ Tổ Phép Khung
Lạy Thầy Năm Vóc Cho Cùng Một Khi
Dẫu Trăm Ngàn Việc Bận Thì.
Chỉ Xin Trên Mặt Từ Bi Nụ Cười

“Nhất Tăng Đáo, Nhất Phật Lai” câu nói này từ tấm bé con đã nghe, nhưng chưa thấu hiểu cùng nghĩa. “Một Vị Tăng đến nhà như một Vị Phật đản sanh.” Sau khi tụng xong 3 bộ Lương Hoàng Bảo Sám tại Đàn Tràng Linh Sơn, con mới thấm thía câu nói này qua một bài kệ Thán Tăng Bảo.

Tăng Bảo Bất Tư Nghì,
Thân Phi Tam Nhuế,
Tam Nhuế Vân Y,
Phù Bôi Chấn Tích Sát Na Thì,
Phó Cảm Ứng Quần Ky,
Kham Tác Nhân Gian Công Đức Chủ,
Kiên Trì Giới Hạnh,
Giới Hạnh Vô Vi,
Ngã Kiên Khể Thủ Nguyện Diêu Tri,
Chấn Tích Trượng Đề Huề,
Quy Y Thường Trụ Tăng Già Da
Minh Minh Lục Thông Tăng Già Da.

Trong 15 ngày Gia Trì Đàn Tràng Lương Hoàng Bảo Sám trong Đại Lễ Cung Nghinh Chiêm Bái Ngọc Phật tại Chùa Linh Sơn.

Vì Giới Luật của Phật Đà nghiêm tịnh.

Tăng, Ni Hữu Pháp Tắc Luật Nghi.

Và đây cũng là mùa An Cư Kiết Hạ, nên Hòa Thượng Sám Chủ đã dạy quý Thượng Tọa, quý Đại Đức trong Ban Kinh Sư phải Kiết Giới ở tại Thiếu Lâm Thiền Tự Tổ Đình.

Trong 15 ngày Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Giác làm Đàn Chủ để hướng dẫn Chư Huynh Đệ trong Ban Kinh Sư Tu, Học và làm Pháp Sự tại Đàn Tràng Ngọc Phật tại Linh Sơn Ni Tự.

Trong 15 ngày Hòa Thượng Đàn Chủ cùng Ban Kinh Sư mỗi buổi sáng sau khi Công Phu, uống trà, tiểu thực xong là đến Đàn Tràng Linh Sơn để trì niệm.

Tuy thời gian hiếm hoi, nhưng vì thương tưởng đến Chư Huynh Đệ nên Hòa Thượng và Ban Kinh Sư đã nhịn ăn trưa để kịp thời gian đến tụng kinh cầu nguyện và thăm viếng.

Chùa Phước Long do HT. Thích Minh Đức làm Viện Chủ
Chùa Phổ Hiền do TT. Thích Thiện Huệ làm Viện Chủ
Chùa Hương Sơn do ĐĐ. Thích Nguyên Dũng làm Viện Chủ
Chùa Việt Nam, ĐĐ. Thích Tâm Hỷ
Chùa Huê Lâm do SC. Thích Nữ Như Chánh làm Viện Chủ …

Đạo tình vô ngã vị tha này đâu phải dễ tìm nơi một vị Hòa Thượng gần 70 tuổi, tụi con được Hòa Thượng thương và cho tất cả anh, em tụi con làm Sư Đệ của Hòa Thượng.

Trong 15 ngày qua chúng con đi tìm nét buồn, hay giận ở Hòa Thượng nhưng tìm hoài mà không thấy.

Hòa Thượng đạo cao đức trọng vang danh năm châu bốn bể. Đi bên Hòa Thượng chúng con tận mắt thấy bao nhiêu kẻ giang hồ ăn chơi sa đọa; có những canh bạc ít thì vài chục ngàn đô, nhiều thì thua cả vài triệu. Những kẻ đó khi gặp Hòa Thượng đã phủ phục. Và với lòng Từ Bi Hòa Thượng đã ra tay giải “bùa mê thuốc lú” cho những kẻ đó và làm cho tỉnh ngộ không còn dám đi casino nữa.

Bất cứ một việc gì dù vui hay buồn ở tại Đàn Tràng, Hòa Thượng đều nói với tụi con là: “Thôi mà! Để Huynh nói cho em nghe…” và sau đó Hòa Thượng cùng tụi con cười vui hoan hỷ.

Ngọc Phật Thánh Tượng trang nghiêm như như bất động mặc cho thế thái nhân tình phân bua đúng, sai, hơn, thiệt.

Ngọc Phật nơi trái tim của một Đại Huynh Hòa Thượng làm cho đám Sư Đệ tụi con thán phục ngàn đời.

Thánh Tượng Ngọc Phật được cung nghinh về miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã thành tựu viên mãn. Giờ này, Thánh Tượng lại tiếp tục đến Canada chùa Pháp Vân và đến nhiều Đạo Tràng khác.

Hôm nay đây, tụi con mới có tí thời gian để ghi lại mấy lời tâm khảm của mình. Ngưỡng mong Hòa Thượng Đại Huynh từ bi tha thứ cho những thiếu sót của tụi con khi nghinh tiếp Hòa Thượng tại Thiếu Lâm Thiền Tự Tổ Đình cũng như tại Đàn Tràng Linh Sơn Ni Tự.

Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tu học theo hạnh nguyện của Hòa Thượng Vô Ngã Vị Tha và dốc lòng vì Đạo. Coi Trọng nhân nghĩa xem thường lợi danh.

KIẾN LỢI KIẾN DANH NHƯ NHÃN TRUNG TRƯỚC TIẾT
NGỘ THANH NGỘ SẮC TỢ THẠCH THƯỢNG TÀI HOA

Ngưỡng nguyện Hòa Thượng từ mẫn cố, đại từ mẫn cố.

Đệ Tử Ngu Nhân
Thích Nguyên Dũng

Trụ Trì

Thiếu Lâm Thiền Tự Tổ Đình
Hương Sơn Thảo Am
Vĩnh Minh Tự Viện Thiền Đường

Kiền Thành Khể Thủ

Les commentaires sont fermés.