Năm 2013

Chủ nhật 03 tháng 03 (nhằm 22/01 Quý-Tỵ)

  • Chương trình Văn nghệ Tết

Chủ nhật 10 tháng 03 (nhằm 29/01 Quý-Tỵ)

Chủ nhật 24 tháng 03 (nhằm 13/02 Quý-Tỵ)

Chủ nhật 31 tháng 03 (nhằm 20/02 Quý-Tỵ)

Chủ nhật 14 tháng 04 (nhằm 05/03 Quý-Tỵ)

03-04 tháng 05 (nhằm 26/03 Quý-Tỵ)

10-11-12 tháng 05

Chủ nhật 19 tháng 05 (nhằm 10/04 Quý-Tỵ)

Chủ nhật 26 tháng 05 (nhằm 17/04 Quý-Tỵ)

31 tháng 05 & 01 tháng 06

Chủ nhật 02 tháng 06 (nhằm 24/04 Quý-Tỵ)

Les commentaires sont fermés.